Hjem - Lions Club Fredericia

Menu

Lions søger nye medlemmer


Lions Club Fredericia søger nye medlemmer:
VI SØGER DIG

 

Lions clubs formål.

Skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk.
Fremme principperne for en fredelig og ordentlig ledelse af samfundet og godt medborgerskab.

Være aktivit interesseret i samfundets, kulturelle, sociale og moralske velfærd.
Forene klubberne i fællesskab, godt kammeratskab, og gensidig forståelse.

Danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik eller trosspørgsmål.

Opfordre medlemmerne til gennem deres medlemsskab at tjene samfundet uden personlig, økonomisk vinding, at fremme effektivitet og høj etisk standard i handel, industri, i faglige sammenhænge, samt i offentlig og privat virksomhed.

Vil du hjælpe? Kan du se dig selv være med til at hjælpe andre der er svagere stillede, økonomisk, socialt, mentalt og fysisk?.

Så kan du blive en del af Lions Club Fredericia, vi mangler nye medlemmer,
vi mangler dig, som vil være med til det humaitære arbejde som Lions Club udfører, internationalt, nationalt og ikke mindst lokalt.

Lions Club Fredericia er for både kvinder og mænd. Vi er ikke nogen loge og der er ingen hemmelige optagelsritualer.

Hvis du har lyst at deltage, helt uforpligtende på et eller flere af vore møder, kan du kontakte Præsident: Jan Muus på mobil 4076 3649, eller e mail: munkeparken80 ved gmail prik com, eller til kasserer: Peter Østergaard Christensen på mobil: 2812 7186 eller e mail: poec ved outlook prik dk

Lions Club Fredericia indsamler årligt ca. kr 120.000 via Lions Clubs julelotteri, de indsamlede midler uddeles igen krone for krone til humanitære formål i Fredericia, men også i Danmark, og internationalt
f. eks ved naturkatastofer.

Tjek nedenstående, for flere oplysninger om Lions Club

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBITY8m7_0U8%3Ffbclid%3DIwAR2dFJ3DOyAmtxuruhwbvlzQQS7IELQcX3DXTaCtPNXJ4I8CSznx9fbkJw0&h=AT2mMKoil28UPvTDID20d4ljROy3vMXGEUgBnxBXSGUmiIzgqAVGsEzjSriri8aEz_vLsLG-nXjPZEq4ExJpyfjpzFloU31V0Q-naxA_-cLCYb0ImWxEu21fGXLTwr_YRDGj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3fhfuxw-wFnp1V4vafi__1y7Jp9mcW_uBa0s8CVHkS1frRraplpdcPpsxcUkwAFPFFw9kzkJ8djumbwzANNuEzdknEqGBKfuPT2FY0-beDkevDU3JZ4nWo3LAc_DrrFIalG9MfMyr1PXDr89F_AuirGTNedZ2xb_WlO00vLA_zp_RYH-WO7dx2oqFq4tL-FCCVV8WlICI4oIQPctQ

http://www.lions.dk/find_din_klub
http://www.lions.dk/formaal_og_etik

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg Lions