Hjem - Lions Club Fredericia

Menu

Katastrofefonden

Lions Club Fredericia

                          Katastrofefonden:
 

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp                                  

Katastrofehjælpen har eksisteret i 43 år og bevilget ca. 33 millioner kroner.

Om Katastrofehjælpen:

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp er en selvejende institution, oprettet den 18. maj 1974.                                                                                                                                             
Formålet er med pengemidler, der stilles til rådighed af lions klubberne landet over,  er at yde hjælp ved katastrofer eller andre større nødsituationer her i landet eller i udlandet.

Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner.

Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er eller vil blive truet, og i mindre grad til den efterfølgende genopbygning.

Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske således, at den når sikkert og effektivt frem.

Hjælpen skal ydes gennem en lionsklub, et lionsdistrikt, Lions Clubs International Foundation eller en anden etableret hjælpeorganisation eller samarbejdspartner.

Eksempel på hjælp fra Katastrofehjælpen er de 6.400.000 kroner som blev bevilget til genopbygning efter Tsunamien i Asien den 25. december 2005. Beløbet blev anvendt til den umiddelbare nødhjælp de første uger efter katastrofen samt til nye skoler, private   huse og fiskerbåde. Og til hjælp efter jordskælv på Haiti i 2010.


        
 Tsunamien i Asien i 2004                                       Jordskælv på Haiti 2010


 

Følg Lions