Hjem - Lions Club Fredericia

Menu

Hvem er viLions Club Fredericia

Lions Club Fredericia, blev chartret(stiftet)  d. 26/1 1966 af moderklubben Horsens, og har lige siden indsamlet midler til donationer i lokalområdet, men også national og internationalt.

Lions Club Fredericia er en mixclub, dvs at der både er kvindelige og mandlige medlemmer, fra aktive folk fra alle samfundslag. Den enkelte klub er en "lille brik" i Assiciation of Lions Clubs" Enhver Lions klub er suveræn i sine beslutninger - men altid forpligtet til at overholde LCI`s idealer, etiske love og de internationale love

Vi er i øjeblikket 4 kvindelige og  5 mandlige medlemmer i Lions Club Fredericia. Klubben er stærkt funderet i lokalsamfundet og har igennem mere end 50 år støttet humaintært arbejde især lokalt men også nationalt og internationalt

Lions Club Fredericia fungerer som alle andre foreninger med en formand, kaldet præsident, kasserer, sekretær og 3-4 andre bestyrelsesmedllemmer. Bestyrelsen holder møde efter behov men typisk ca 6 gange årligt. Klubmøder afholdes 1-2 gange pr. måned, og udvalgsmøder efter behov.

Klubben har følgende udvalg:

Julelotteriudvalg: som står for det praktiske omkring det årlige julelotteri

Programudvalg, som har til opgave at arrangere klubmøderne

PR udvalg, som har til opgave at sørge for presse og kommunikation

Medlemsudvalg, som har til opgave at skaffe flere medlemmer til klubben.

Festudvalg, som sørger for de festlige, sociale arrangementer.


Lions pris udvalg: bestyrelse + medlem, som indstiller årets prismodtager


 
 
 

Følg Lions